Hvad er et anneks?

Begrebet “anneks” bruges nok lidt forskelligt, og i bygningsreglementet optræder begrebet slet ikke. Det gør begreber som “hytte”, “lysthus” eller “thepavillon” heller ikke.

Hvis der skal bygges i forbindelse med et sommerhus eller enfamiliehus, kan der formelt set (altså ifølge bygningsreglementet) være tale om tre kategorier:

  • Etageareal: Primært boligareal, men (dele af) kælder kan i visse tilfælde tælle med til etageareal. Almindelige tilbygninger tæller med her.
  • Sekundære småbygninger: Carport, garage, drivhus, udhus, brændeskur, legehus, værksted, overdækning af terrasse, overdækning af indgangsparti m.v.
  • Udestue: Uopvarmet rum beregnet til personophold (hvor arealet også tælles med til etagearealet, selvom det ikke er opvarmet boligareal). Herunder også små, lukkede “thepavilloner” og “lysthuse”.

Overdækket terrasse: Hvis et udeareal med tag ikke er lukket helt med facader og døre, er det en “overdækning”. Kan være en “grillhytte” som er åben til siderne og egentlig bare er et tag med lidt lægivende vægge. Kan også være et “shelter” der er åbent i fronten. Eller en åben thepavillon, altså uden døre. Den slags tæller med som “sekundær bebyggelse” på linje med carporte, garager, brændeskure m.v.

Så et anneks kan godt ligge i en form for “gråzone”, og kategoriseringen afhænge af hvad annekset skal anvendes til.

Opvarmet anneks til overnatning

Hvis annekset skal bruges til overnatning (gæsteværelse, teenageværelse) tæller det med som bolig og etageareal, og skal dermed opfylde en række krav der er skrappere end til udhuse og udestuer. Sådan et anneks er faktisk en “fritliggende” tilbygning.

Opvarmet anneks til hjemmekontor og hobby

Hvis annekset IKKE skal bruges til overnatning, men til forskellige hobbyaktiviteter eller hjemmekontor, er det ikke sikkert at kommunen vil betragte det som bolig-/etageareal. Hvis annekset ønskes opvarmet vil det dog nok tælle som boligareal.

Uopvarmet anneks

Hvis dit anneks IKKE skal opvarmes kan det måske blive defineret som et “udhus” eller “udestue”. Også selvom du (om sommeren) bruger det til arbejdsværelse eller hobbyaktiviteter.

Spørg kommunen

Hvis du vil være helt sikker på, hvordan netop din kommune fortolker reglerne omkring annekser, må du spørge dem. Der står som nævnt intet specifikt om annekset i bygningsreglementet, og kun sjældent i lokalplaner eller på kommunernes hjemmesider. Så du må ringe eller skrive til kommunen for at få deres forhånds tilkendegivelse.

Men i hvert fald: Hvis dit anneks skal bruges til overnatning, vil det blive kategoriseret som beboelse/etageareal, og så skal det leve op til præcis samme krav som en almindelig tilbygning (og hovedhuset selv).

Læs også:

Hvordan søger du byggetilladelse til dit anneks?

Hvad må et anneks bruges til?