Hvilke regler skal et anneks ved et sommerhus overholde?

Bygningsreglementet

Opførelsen af et anneks ved et sommerhus er omfattet af bygningsreglementet og skal derfor overholde de regler der er formuleret der. Hvilke regler der gælder afhænger af, om det er et anneks til beboelse, eller et anneks til mere sporadisk anvendelse (udhus).

Krav til anneks ved sommerhus

 • Afstand til skel mindst 5,0 m.
 • Maksimal højde 5,0 m.
 • Højst en etage.
 • Maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside 3,0 m. (BR18 § 178).
 • Areal ikke større, end at det samlede etageareal på grunden holder sig under 15 %. (Carporte, overdækninger, udhuse, drivhuse m.v. tæller kun med for den del af arealet der ligger over 50 m2 i alt for disse sekundære småbygninger – et anneks til personophold tæller med 100%).
 • Være isoleret så varmetabet ikke overstiger det tilladelige for sommerhuse (BR18 § 283).
 • Være sikkert og sundt at opholde sig i (stabilt i forhold til storm og godt indeklima).
 • Hvis der etableres en terrasse hævet mere end 30 cm. over terræn, skal denne holdes mindst 5,0 m fra skel (BR18 §179).
 • Må ikke give væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse (BR18 §192).

I mange ældre sommerhusområder er huse opført i to eller flere etager, og er dermed højere end 5,0 m. Ny bebyggelse i disse områder kan tilpasses de eksisterende huse. Det kræver dog kommunens accept, efter reglerne om helhedsvurdering når der søges om byggetilladelse.

Højder måles fra naturligt terræn. Ved skrånende grunde kan højder måles fra et niveauplan som fastsættes af kommunen (BR18 §176).

Det må klart anbefales, at du får vejledning hos en professionel byggerådgiver eller et professionelt byggefirma, så du sikrer dig, at alle disse (og flere) krav bliver overholdt.

Anneks ved enfamiliehus? Læs i stedet for: Hvilke regler skal et anneks overholde?

Krav til udhus

Regler der gælder for “sekundære småbygninger”, såsom udhus, værksted, hobbyrum m.v.

 • Afstand til skel mindst 2,5 m.
 • Maksimal højde: Højst 5,0 m hvis annekset ligger mindst 5,0 m fra skel.

Hvis beliggende i skelbræmmen, altså mellem 2,5-5,0 m fra skel:

 • Maksimal højde: Højst 2,5 m.
 • Maksimal længde: Maks. 12 m I ALT af småbygninger på hele grunden, beliggende mellem 2,5-5,0 m fra skel. Kun længste side af hver småbygning tæller med (BR18 § 183). Så hvis du allerede har fx 10 m carport og udhus liggende mellem 2,5-5,0 m fra skel, må du altså kun et anneks der er 2,0 m langt, med mindre du placerer det mindst 5,0 m fra skel.
 • Ingen vinduer i væg der vender mod naboskel.

Lokalplan eller byplanvedtægt

Ud over bygningsreglementets krav, kan der gælde en lokalplan/byplanvedtægt for det område din grund er beliggende i. En lokalplan/byplanvedtægt kan indeholde regler om fx hvor meget bebyggelse der må være på din grund. Tjek om der gælder en lokalplan eller byplanvedtægt for dit område her: Plandata.dk eller via Dingeo.dk.

Tinglyste servitutter

Din grund kan også have nogle tinglyste servitutter med regler der begrænser bebyggelsen på grunden. Det bør du derfor undersøge på Tinglysning.dk.

Grundejerforenings vedtægter

Hvis du er medlem af en grundejerforening kan det også tænkes, at dens vedtægter indeholder regler om bebyggelses omfang eller udseende. Grundejerforeningens vedtægter og regler ligger ofte på foreningens hjemmeside, og ellers må du rekvirere dem hos formanden.