Hvor stort må et anneks være?

Det er et kort spørgsmål som det kan kræve et langt svar for at besvare fyldetsgørende – desværre, sådan er byggebranchen nogle gange. Men det korte svar lyder sådan:

Areal ifølge gældende bygningsreglement BR18

Eftersom et anneks er at betragte som boligareal, må det ikke være større, end at det samlede såkaldte etageareal for din matrikel bliver overskredet. Etagearealet er summen af boligarealerne plus evt. udestue, plus den del af sekundære småbygninger der ligger over 50 m2 i alt – plus (dele af) kælder, i visse tilfælde. I hvert fald ifølge bygningsreglementet BR18.

For enfamiliehuse er den maksimalt tilladelige bebyggelsesprocent 30%. For rækkehuse er den 40% og for sommerhuse 15%.

Areal ifølge lokalplan, byplanvedtægt eller servitut

Der kan imidlertid være skærpede krav formuleret i en lokalplan/byplanvedtægt, eller tinglyst servitut. Så du er nødt til at tjekke, om der står noget om maksimal bebyggelse i en eventuel lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst servitut. Og HVIS der gør det, så er skal du bruge beregningsreglerne fra det bygningsreglement der var gældende, da den pågældende lokalplan eller servitut trådte i kraft. Desuden bliver du nødt til at forholde dig til to ældre begreber, nemlig udnyttelsesgrad og bebyggelsesgrad – som blev anvendt før det nuværende begreb bebyggelesesprocent, og som udregnes på forskellige måder.

For eksempel: Hvis der gælder en byplanvedtægt fra 1967 for din matrikel, som foreskriver at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,20, så skal du have fat i beregningsreglerne fra bygningsreglementet fra 1966 for at kunne udregne arealerne. Du skal altså udregne “udnyttelsesgraden” og ikke “bebyggelsesprocenten”.

Beregning af udnyttelsesgrad ligner beregningen af bebyggelsesprocenten, men de er ikke helt ens. Forskellen kan være afgørende når man beregner arealerne.

Beregning af bebyggelsesgraden er ret anderledes, idet første sal fx slet ikke tæller med. Til gengæld tæller AL bebyggelse med, også de sekundære småbygninger. Bebyggelsesgraden er nemlig samtlige bygningers “fodaftryk” på grunden.

Så … det er faktisk ikke helt nemt at finde svaret på, hvor meget mere du må bygge på din grund.

Er du i tvivl kan du få hjælp hos din lokale kommune, eller hos en professionel byggerådgiver.