Hvordan kan du lovliggøre et eksisterende anneks?

Hvis der allerede ligger et anneks på din grund, som ikke er godkendt, kan du forsøge at få det lovliggjort hos kommunen.

Annekset kan typisk først blive godkendt, hvis det lever op til en række krav man også ville stille til et nyopført anneks. Præcis hvilke krav annekset skal leve op til bør du spørge kommunen om.

Højde- og afstandskrav bliver nok vanskelige at få dispensation fra, så du skal på forhånd sikre dig, at selve placeringen af dit anneks ligger indenfor lovens rammer. Ellers risikerer du nok at få et påbud om nedrivning i stedet for.

Hvis der så lige mangler lidt isolering i taget vil nok være lidt nemmere at få dispensation fra. Men igen: Det er kommunen der er myndighed så det er dem du bør tage en dialog med.