Hvordan søger du byggetilladelse til dit anneks?

Om et anneks kræver byggetilladelse har vi skrevet om i denne artikel: Kræver et anneks byggetilladelse?.

Sådan ansøger du kommunen om byggetilladelse:

Du skal bruge nogle tegninger

For at kunne sagsbehandle, skal kommunen bruge nogle tegninger og beregninger:

  • Situationsplan: Tegning der viser hele din matrikel, med alle nuværende bygninger, halvtage, udestuer, udhuse m.v. tegnet ind. Desuden skal annekset så også være tegnet ind. Afstande til skel og øvrige bygninger skal være anført på tegningen.
  • Plan-, snit- og facadetegning af annekset, med mål på.
  • Beregning af anneksets areal og oplistning der viser, at arealet vil overholde gældende regler (fx om bebyggelsesprocent).

En situationsplan over din nuværende matrikel og ejendom kan du ofte finde online, enten på Filarkiv.dk eller Weblager.dk. Enkelte kommuner har deres online arkiv liggende andre steder, og nogle få kommuner har stadig kun et fysisk tegningsarkiv. Så må du møde op i Borgerservice og få kopier af situationsplanen med hjem.

Tegningerne skal uploades til Bygogmiljø.dk

Når du har tegninger og beregninger klar, skal de uploades til den fælles kommunale portal Bygogmiljø.dk. Her logger du ind med din NemId, og udfylder de forskellige online formularer. Desuden vedhæfter du dine tegninger og sender det hele afsted til kommunen. Herefter får du besked fra kommunen når der er nyt i sagen, og i bedste fald en byggetilladelse.

Byggetilladelse koster et gebyr

Bemærk, at det koster et gebyr til kommunen for at få byggetilladelse, typisk nogle få tusind kroner. På Dingeo.dk kan du læse mere om gebyrstørrelser, og også se vejledende info om hvor lang tid du skal vente på din byggetilladelse.

Du må ikke gå i gang med annekset før du har byggetilladelsen i hånden.

Meddelelse om igangsætning

Hvis dit anneks kræver byggetilladelse, skal du også meddele kommunen “igangsætning” inden selve udførelsen begynder. Dette fremgår af den byggetilladelse du modtager, og igangsætning meddeles via Bygogmiljø.dk.

Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Hvis dit anneks kræver byggetilladelse, skal du også meddele kommunen når udførelsen er færdig. Dette fremgår af den byggetilladelse du modtager, og færdigmelding meddeles via Bygogmiljø.dk. Ved færdigmelding skal du indsende dokumentation for, at alle regler i bygningsreglementet er overholdt. I praksis vil der være tale om nogle tegninger der viser hvordan annekset er konstrueret, samt varmetabsberegning. Du må ikke tage annekset i brug før kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse.

Kommer kommunen ud og kontrollerer dit anneks?

Kommunens byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse forudsætter ikke, at kommunen foretager tilsyn under udførelsen, og heller ikke et færdigsyn ved byggeriets afslutning. Det er dog ikke forbudt for kommunen at foretage færdigsyn – omend det nok kun sker sjældent. (BR18 §45).

 

Anneks 5