Kan du søge dispensation til dit anneks?

Det er altid en mulighed at søge dispensation hos kommunen, såfremt dine planer om anneks strider mod en eller flere af de gældende regler. Men der er jo ingen garanti for at opnå dispensationen.

Du kan søge dispensation fra både regler i bygningsreglementet, lokalplan/byplanvedtægt eller servitut.

Dispensationsansøgningen indsendes samtidig med selve ansøgningen via Bygogmiljø.dk. Jo flere gode argumenter du kan finde på, jo større sandsynlighed for dispensation. Og kan du henvise til andre i nærområdet som ser ud til at have fået tilladelse til det samme som du ønsker, vil det være en fordel.

Kan du klage over kommunens afgørelse?

Har du fået afslag på din ansøgning om byggetilladelse eller dispensation, kan du klage til Planklagenævnet. Nærmere procedure vil fremgå af det afslag kommunen sender. Og ellers kan du læse mere på hjemmesiden for Nævnenes Hus.