Kræver det tilladelse at rive et anneks ned?

Byggeri som kræver byggetilladelse at opføre, kræver også tilladelse af nedrive. Så ja, det kræver en nedrivningstilladelse fra kommunen. Du ansøger via Bygogmiljø.dk.

Hvis der alene er tale om et udhus kan du bare rive det ned. Men husk at ændre i BBR-registreringen hvor alle den slags “sekundære småbygninger” også skal være registreret. Du kan ændre din BBR-registrering via BBR.dk.