Kræver et anneks byggetilladelse?

Ja. Da et anneks beregnet til personophold defineres som beboelse og en udvidelse af boligarealet, kræves byggetilladelse – uanset om annekset skal opføres ved et sommerhus eller enfamiliehus. Dette gælder også hvis dit anneks skal være et “orangeri/thepavillon”.

Redskabsskure, værksteder, depotrum, carporte m.v. kræver til gengæld kun byggetilladelse hvis det samlede areal af disse “sekundære småbygninger” overstiger 50 ” i alt (som hovedregel, en lokalplan kan indeholde skærpelser) – eller hvis de er integrerede under hovedbygningens tag. Men den type bygninger må jo ikke anvendes til beboelse eller beboelseslignende ophold.

Så et anneks kræver byggetilladelse.

Læs også:

Hvordan søger du byggetilladelse til dit anneks?

Hvilke regler skal et anneks overholde? 

Hvilke regler skal et anneks ved sommerhus overholde?