Skal en landinspektør afsætte anneksets placering?

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse kan en kommune stille krav om, at en landinspektør attesterer grundens størrelse eller anneksets placering i forhold til skel og øvrige bygninger (BR18 §10 stk. 8). Det vil i givet fald fremgå af byggetilladelsen, hvis det er et krav.

Ellers er det frivilligt, om du vil bruge en landinspektør til at placere pæle/snore hvor fundamenterne skal være, eller om du selv vil gøre det – så længde annekset placeres indenfor lovens rammer. Og det ansvar er dit.

Læs også:

Hvilke regler skal et anneks overholde?

Hvilke regler skal et anneks ved et sommerhus overholde?