Standard annekser på markedet

Mange typer er ulovlige

Der findes mangen forskellige typer præfabrikerede standard annekser på markedet, hvilket en simpel søgning på nettet hurtigt vil afsløre. Mange af dem er imidlertid ulovlige, fordi de ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, især om varmeisolering. Selv i sommerhusområder er der krav om varmeisolering af et anneks. Ved et enfamiliehus er kravene til varmeisolering større.

Vægge og tag ikke tyk nok til den nødvendige isolering

Bedømt ud fra fotos hos forskellige anneksproducenter hjemmesider er det tydeligt, at mange af standard anneksernes vægge og tag slet ikke er tykke nok til at indeholde den krævede isolering.

Annekser for tæt på skel

Desuden kan man hos producenterne se inspirationsfotos med annekser beliggende alt for tæt på skel, hvilket jo så også er ulovligt.

Hjemmesider informerer ikke om regler og tilladelser

Flere producenters hjemmesider indeholder endvidere ingen information om byggeregler eller -tilladelse – hvilket godt kan undre, når man nu sælger en vare som kræver byggetilladelse før levering og opstilling.

Læs også:

Hvilke regler skal et anneks overholde?

Hvilke regler skal et anneks ved et sommerhus overholde?

 

De ulovlige standard annekser er også problematiske på andre måder

Placerer du opvarmning i et anneks med for lidt isolering, bliver din varmeregning alt for høj, og du tager ikke hensyn til klimaet. Med midlertidig opvarmning risikerer du til gengæld problemer med fugt og skimmel, enten synligt på overfladerne eller inde i konstruktionerne. Noget der både kan nedbryde træet, give dårligt indeklima og problemer med vejrtrækningen.

Forbedring af et standard anneks

Så kan man jo prøve at forbedre isoleringstykkelsen på et standard anneks. Det er principielt en mulighed, men vil ofte være byggeteknisk vanskelig, når man også skal undgå en fugtkritisk ydervægskonstruktion. Desuden vil indvendig efterisolering gnave af arealet, og udvendig efterisolering ødelægge visuelle detaljer i facade, udhæng, omkring vinduer/døre m.v.

Kontrollér at standard annekset lever op til BR18

Bygningsreglementet BR18 gælder for både sommerhusområder og villaområder – herunder også opførelse af annekser. Kravene til varmeisolering af et anneks er forskellige i de to områder, men der er krav, og de skal overholdes, hvis annekset skal være lovligt. Ansvaret herfor er dit, som husejer.

Inden du køber et standard anneks vil vi derfor kraftigt råde dig til, at få leverandøren til at sende dig den varmetabsberegning eller anden dokumentation som beviser, at annekset lever op til gældende varmeisoleringskrav. Og det gælder i øvrigt uanset om du køber dit anneks i Danmark, eller fx importerer det fra Sverige eller Norge.

Du skal dokumentere at dit anneks er lovligt

Et anneks kræver byggetilladelse hos kommunen, og både når du søger byggetilladelse, og færdigmelder annekset efter udførelsen, skal du indsende nogle dokumenter der viser, at alle lovkrav er overholdt. Herunder også ovennævnte varmetabsberegning, som skal indsendes ved færdigmelding. Ellers får du enten ikke byggetilladelse, eller ibrugtagningstilladelse.

Du kan få påbud om lovliggørelse eller nedrivning

Hvis dit anneks opføres ulovligt kan kommunen give dig et påbud om at lovliggøre det. Det kan blive svært fx at efterisolere, så i sidste ende risikerer du et påbud om nedrivning.

Lovligt anneks giver størst værdi ved kommende hussalg

Også i fremtiden, når du på et tidspunkt skal sælge sommerhuset eller villaen, vil det være en fordel for dig, at annekset er lovligt og godkendt. Det giver den største værdiansættelse og dermed bedste forrentning for de penge du har brugt på annekset.

Hav øjnene med dig

Der findes udmærkede og lovlige annekser på markedet, men der findes også det modsatte. Så det handler om selv at kende til reglerne og have øjnene med sig når man søger.

Og ellers er det jo altid en mulighed, at få en arkitekt til at vejlede og måske tegne annekset, så skal der være styr på reglerne.